Kuryr-Najbert.cz - Kontakty
   
 

Reklamace kvantity
V souvislosti se vzrůstajícím počtem zásilek pro počítačové firmy upozorňujeme zákazníky že reklamace na nesprávný počet převzatých a doručených krabic komponentů musí být uskutečněna neodkladně a neprodleně po doručení nejpozději do druhého dne.Na pozdější reklamace typu „kurýr převzal 6 balíčků a doručil pouze 5“ nebude brán zřetel.

Reklamace dobírky
Podmínkou pro spolupráci v oblasti doručování dobírek je zasílání pravidelného denního přehledu dobírek ze strany zadavatele emailem či faxem.Nebude li tento denní přehled k dispozici přepravci,nebude též přepravce odpovědný za případné škody. Zasílatel musí být upozorněn předem ze strany příkazce (písemně či telefonicky) na potřebu vybrat dobírku tak, aby kurýrní služba spolu-monitorovala tuto finanční operaci.

Reklamační lhůta
Reklamaci odpovědnosti za škodu na zásilce nebo za škody vzniklé pozdním nebo vadným doručením popř. nesprávným vyúčtováním dobírky musí být uplatněna neodkladně nejpozději však do deseti dnů od doručení zásilky, viz. Zasilatelská smlouva. Na pozdější stížnosti nebude brán zřetel.

Vyhledání údajů z evidenčních listů zakázky (zpětné vyhledání zásilky)
Podrobné údaje o již uskutečněné zásilce vám na požádání můžeme kdykoliv vyhledat, ale pouze do období za předchozí měsíc zpětně. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zpětné vyhlednání zásilky z předchozího měsíce: ZDARMA, po uplynutí měsíční lhůty: + 100 Kč/zásilka (pokud je to možné).

Kurýrní Služba Najbert přijímá odpovědnost pouze za řádně zadané zásilky, objednané on-line či telefonicky přes dispečink. Kurýr není oprávněn převzít jakoukoliv nenahlášenou zásilku příkazce, zadanou na přímo, bez předchozího objednání na centrále zasílatele. Na takovéto reklamace nebude brán zřetel.


Jméno:

Kontakt na Vás:

Text zprávy:

Veškeré ceny uvedené na našich webových stránkách jsou bez DPH. DPH = 21%

Kurýrní Služba Najbert, Malešická 16 A, 130 00 Praha 3, tel: 284 860 382-3, Mobil: 725 800 401